Företagshemsida

Behöver ditt företag en ny hemsida? Eller har du ett nytt företag som behöver sin första hemsida? Oavsett skälet till att du behöver hjälp att utveckla en hemsida, diskuterar jag det gärna med dig. Troligen kan jag hjälpa dig!

Företagshemsida i Wordpress

Jag är just nu inriktad på att bygga hemsidor baserade på Wordpress sk CMS, dvs content management system. Wordpress började ju som en bloggplattform, men har utvecklats till att kunna användas till nästan vad som helst på nätet. Det är väldigt vanligt att små och medelstora företags hemsidor är byggda på det här viset idag, skälen är nog flera: man behöver inte bygga precis allt från scratch, själva CMS:et är gratis att ladda ner, det finns en given struktur att använda när man bygger, vilket gör det lättare att låta en utvecklare ta över efter en annan, det finns väldigt många så kallade plugin att komplettera CMS:et med om man vill, dvs kompletterande funktioner för nästan vad som helst, en del som är gratis, andra som kostar lite. Sammantaget innebär det här stora direkta och indirekta kostnadsfördelar för den som beställer och sedan vill underhålla sin hemsida. Jag använder ett plugin som heter Advanced Custom Fields Pro. Det gör det möjligt för mig att skapa pedagogiska sidor där ni lätt kan uppdatera er hemsida själva när den är klar från mig. Kontakta mig så pratar vi om det!