Mina tjänster

Redan strax före millennieskiftet inledde jag min karriär inom internet. Jag blev internetentreprenör och initierade bland annat två projekt som blev till heltidsarbeten för mig i ett antal år, i det ena var vi ett tag ett tiotal anställda. I den rollen har jag bland annat agerat systemarkitekt, projektledare och redaktör. Det har alltid kliat i fingrarna på mig att själv lära mig programmera och nyligen har jag kompletterat min kompetens med två år på yrkeshögskola i webbutveckling. Man delar in webbprogrammeringen i ”backend” och ”frontend”, men är man inriktad på båda brukar det kallas ”full stack”. Min utbildning var full stack-inriktad, så jag har koll på helheten när en hemsida ska utvecklas. Med det här som bas kan jag erbjuda minst två sorters tjänster.

Webbutveckling

Programmering, dvs webbutveckling är den kompetens jag nyligen har skaffat under två år på Medieinstitutet inklusive praktik på reklambyrån Isobar i Stockholm. Om jag jämför med annat jag gjort i livet, tagit ekonomexamen vid Göteborgs Universitet, gjort karriär inom internationell försäkring respektive varit entreprenör på internet, kan jag säga att programmering är svårt och krävande. Programmering kräver exakthet i syntaxen man använder och det är inte alltid självklart att felsöka. Dessutom finns det många språk, eller varianter på språk, och man måste kunna rätt många, eller ha en grundläggande förståelse för många, för att fungera som en modern webbutvecklare.

Redaktionellt arbete

Webbuppdatering, dvs produktion av text och bild till hemsidor, har varit en del av mitt liv rätt många år. Det största av de internetprojekt jag har initierat är vad vi kallade en interaktiv dagstidning. Vem som helst kunde skicka in en artikel, vi hade en redaktion som läste, redigerade, satte rubrik och ingress, och bildsatte. Under några år hade jag själv rollen som redaktör och ansvarig utgivare. Jag skrev och publicerade även själv ganska många artiklar. Följaktligen kan jag erbjuda tjänster inom text- och bildområdet.